Amenbo no uta

2018/04/07 akaina was updated.

あめんぼ amenbo : water strider/pond skater

五十音 Gojūon あめんぼのうた Amenbo no uta

Rōma-ji

amembo akaina aiueo
ukimoni koebimo oyoideru

kakinoki kurinoki kakikukeko
kitsutsuki kotsukotsu karekeyaki

sasageni suokake sashisuseso
sonouo asasede sashimashita

tachimasho rappade tachitsuteto
totetote tattato tobitatta

namekuji noronoro naninuneno
nandoni numette naninebaru

hatopoppo horohoro hahifuheho
hinatano oheyanya fueofuku

maimai nejimaki mamimumemo
umenomi ochitemo mimoshimai

yakiguri yudeguri yaiyueyo
yamadani hinotsuku yoinoie

raichoha samukaro rarirurero
rengega saitara rurinotori

waiwai wasshoi waiueo
uekiya idogae omatsurida

Meaning

amembo (water strider/pond skater) akai(red)na AIUEO
ukimo(floating algae)ni koebi(small shrimp) mo oyoideru(swimming)

kakinoki (persimmon tree) kurinoki (chestnut tree)Ka Ki Ku Ke Ko
kitsutsuki(woodpecker) kotsukotsu(onomatopoeic word) karekeyaki(withered zelkova trees)

sasage(black-eyed pea)ni su(the vinegar)o kake (putting) Sa Si Su Se So
sono(the) uo(fish) asase(shallows)de sashimashita(sting)

tachimasho(stand up) rappa (trumpet)de  Ta Ti Tu Te To
totetote(onomatopoeic word)tatta(onomatopoeic word) to tobitatta(fly away)

namekuji(slug) noronoro(mimetic word)  Na Ni Nu Ne No
nando(storeroom)ni numette(be slippery) nani(what) nebaru(be sticky)

hatopoppo(pigeon: baby talk) horohoro(onomatopoeic word) Ha Hi Hu He Ho
hinata (sunny place)no oheya(room) nya fue o fuku(whistle)

maimai(snail) nejimaki(windup)  Ma Mi Mu Me Mo
umenomi(fruit of plum) ochite(drop) mo mimoshimai(don’t see)

yakiguri(roasted chestnuts) yudeguri (boiled chestnuts)  Ya (i) Yu (e) Yo
yamada(rice field in mountain) ni hinotsuku(light up) yoi(in the evening)no ie(house)

raicho(snow grouse)ha samukaro (seems cold)  Ra Ri Ru Re Ro
rengega(la Chinese milk vetch) saita(bloom)ra rurinotori(sky blue birds)

waiwai(mimetic word) wasshoi(shout/call)  Wa Wi (u) We Wo
uekiya (gardener) idogae(cleaning a well) omatsurida(festival)

hiragana & katakana

あめんぼ あかいな アイウエオ
うきもに こえびも およいでる

かきのき くりのき カキクケコ
きつつき こつこつ かれけやき

ささげに すをかけ サシスセソ
そのうお あさせで さしました

たちましょ らっぱで タチツテト
トテトテ タッタと とびたった

なめくじ のろのろ ナニヌネノ
なんどに ぬめって なにねばる

はとぽっぽ ほろほろ ハヒフヘホ
ひなたの おへやにゃ ふえをふく

まいまい ねじまき マミムメモ
うめのみ おちても みもしまい

やきぐり ゆでぐり ヤイユエヨ
やまだに ひのつく よいのいえ

らいちょうは さむかろ ラリルレロ
れんげが さいたら るりのとり

わいわい わっしょい ワヰウエヲ
うえきや いどがえ おまつりだ

Kanji

水馬 赤いなあいうえお (あめんぼあかいなあいうえお)
浮藻に小蝦も泳いでる (うきもにこえびもおよいでる)

柿の木栗の木かきくけこ (かきのきくりのきかきくけこ)
啄木鳥こつこつ枯れ欅 (きつつきこつこつかれけやき)

大角豆に酢をかけさしすせそ (ささげにすをかけさしすせそ)
その魚浅瀬で刺しました (そのうおあさせでさしました)

立ちましょ喇叭でたちつてと (たちましょらっぱでたちつてと)
トテトテタッタと飛び立った (とてとてたったととびたった)

蛞蝓のろのろなにぬねの (なめくじのろのろなにぬねの)
納戸にぬめってなにねばる (なんどにぬめってなにねばる)

鳩ポッポほろほろはひふへほ (はとぽっぽほろほろはひふへほ)
日向のお部屋にゃ笛を吹く (ひなたのおへやにゃふえをふく)

蝸牛ネジ巻まみむめも (まいまいねじまきまみむめも)
梅の実落ちても見もしまい (うめのみおちてもみもしまい)

焼栗ゆで栗やいゆえよ (やきぐりゆでぐりやいゆえよ)
山田に灯のつくよいの家 (やまだにひのつくよいのいえ)

雷鳥〔は〕寒かろらりるれろ (らいちょう〔は〕さむかろらりるれろ)
蓮花が咲いたら瑠璃の鳥 (れんげがさいたらるりのとり)

わいわいわっしょいわゐうゑを (わいわいわっしょいわゐうゑを)
植木屋井戸換へお祭りだ (うえきやいどがえおまつりだ)

You can learn the meanings of the words by this movie.

Poem for Japanese voice training “Amenbo no uta”


These movies are on my YouTube channel.